- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
20/04/21
Notícia
Proves d’acreditació de coneixements de valencià de maig-juny de 2021

La matrícula està oberta del 20 al 30 d’abril i hi haurà dos períodes tenint en compte la pertinença a la UPV

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, publica la convocatòria de les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià corresponents al maig-juny de 2021 de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià), dels nivells A2, B1, B2, C1 i  C2, que tindran lloc als campus universitaris de la mateixa UPV.


Destinataris

membres de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI, alumnat i titulats membres del servei Alumni UPV PLUS o de l’Associació d’Antics Alumnes)

- persones no pertanyents a la UPV que hagen complit 18 anys

 

 Dates i llocs de realització

- Dates de realització: es realitzen en dos dies diferents, l’un per a la prova oral (28 o 31 de maig) i l’altre per a la prova escrita (4 o 7 de juny, a partir de les 16 h) .

Hora de la prova oral: es publicarà en la pàgina d’horaris i aules almenys amb tres dies d’antelació. La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra I. 

- Campus i nivells: Campus de Vera (València), nivells  (A2,B1,B2,C1,C2).  Campus d'Alcoi, B2, C1 i C2. Campus de Gandia, C1 i C2.

- Edificis i aules:  es publicaran en la taula d’horaris i aules almenys amb tres dies d’antelació

 

Matrícula (períodes, taxes, inscripció, places)

Períodes de matrícula segons els col·lectius: 

- obert per a la comunitat universitària de la UPV (PAS, PI, PDI, alumnat i membres d’Alumni UPV PLUS o de l’AAA de la UPV) i per a les persones externes que es van matricular en les proves de valencià gener de 2021 a la UPV i no s’hi pogueren presentar a causa de la situació sociosanitària (les quals han d'adjuntar un document que ho acredite): del 20 al 25 d’abril de 2021 (fins a les 23.59 h)

- obert per a les persones externes i per a la comunitat universitària de la UPV: del 26 (9 h) al 30 d’abril (fins a les 23.59 h)

Taxes

- Alumnat UPV: 40 euros

- Alumni UPV PLUS i AAA UPV: 40 euros

- PAS, PI i PDI de la UPV: 40 euros

- Persones no pertanyents a la UPV: 90 euros

Inscripció en línia: en la taula de la convocatòria. Per a inscriure’s cal punxar en la columna "Nivell" del campus corresponent.

Places limitades

Informació sobre les proves (CIEACOVA

Mesures de prevenció Covid es publicaran a la pàgina de la convocatòria

Certificat equivalent al de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià


EMAS upv