- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
17/12/20
Notícia
Publicació de la resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes en valencià per a l’alumnat

Les ajudes corresponen a TFG, TFM i tesis doctorals realitzats entre el 27 de setembre de 2019 i el 12 de novembre de 2020

 

En data 17 de desembre de 2020 es publica la resolució del rector de la UPV del 9 de desembre de 2020, per la qual s'adjudiquen les ajudes per la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de la tesi doctoral per a l’any 2020 convocades per resolució del rector de 14 de setembre de 2020, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8932, de 22 d’octubre de 2020.

Podeu consultar aquesta resolució definitiva en l’apartat de les ajudes.

La propera convocatòria d’ajudes per a l’alumnat (una única convocatòria), d’acord amb la carta de serveis, tindrà lloc entre el 15 i el 31 d’octubre de 2021 i es publicarà a la web de l’SPNL.

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia


EMAS upv