- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
28/09/20
Notícia
Ajudes al PDI i PI: assignatures, materials docents i treballs d’investigació en valencià

El termini de sol·licituds finalitza el 23 d’octubre de 2020.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix les ajudes de caràcter econòmic següents al personal docent i investigador (PDI) i el personal investigador (PI) amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadora:

 

  • impartir per primera vegada assignatures en valencià
  • realitzar i divulgar treballs d’investigació en valencià (monografies, articles,capítols de llibres,  comunicacions i pòsters)
  • elaborar materials docents en valencià
  • impartir per segona vegada una assignatura en valencià. S’adreça a professores i professors que van impartir per primera vegada una assignatura en valencià durant el curs 2019-2020 i la tornen a impartir en valencià en el curs 2020-2021 en les titulacions oficials de la UPV. L’objectiu és afavorir el manteniment de la docència en valencià.

Per a sol·licitar una ajuda cal emplenar el formulari corresponent que es troba a la intranet, dins l’apartat de Serveis > Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Termini de sol·licituds: 23 d’octubre de 2020 (23.59 h)

Resolució: abans del dia 18 de desembre de 2020

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv