- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
25/06/20
Notícia
La UPV imparteix en línia el títol d’Expert Universitari per a l'Ensenyament en Valencià

“Aprèn per a ensenyar en valencià” amb continguts de tractament integrat de llengua i continguts (TILC)

La Universitat Politècnica de València imparteix en línia el títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià, del setembre de 2020 al març de 2021.

Es títol es planteja com una oportunitat de formació i millora, tant per als titulats universitaris com per als professionals que han d’aplicar el tractament integrat de llengua i continguts (TILC), segons la Resolució de 29 de maig de 2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

En aquesta resolució recent s’especifica que “en el currículum de cada matèria [...] cal seguir les orientacions de l’enfocament metodològic del tractament integrat de llengua i continguts (TILC)”, i el títol de la UPV certifica el coneixement d’aquesta metodologia.

En general, el títol d’expert universitari pretén

  • Formar en les competències didàctiques i multilingües per a l’ensenyament
  • Possibilitar la millora professional en la docència
  • Conèixer el marc legal que regula l'ensenyament en diverses llengües, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER)
  • Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eina pedagògica en l'ensenyament

Dades del títol universitari

Inscripció (oberta): https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/experto-universitario-competencia-profesional-ensenanza-valenciano_68582.html?idioma=va

A més, la UPV també ofereix el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, amb el requisit del certificat de nivell B2 d’anglès.


EMAS upv