- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
15/06/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: assignatura OCW Valencià C2 Morfosintaxi
Les assignatures OCW tenen materials docents de lliure accés.

 

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix l’assignatura OCW Valencià C2 Morfosintaxi dins de l’apartat assignatures OCW, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

El Valencià C2 Morfosintaxi, com les altres assignatures OCW (UPV OpenCourseWare), ofereix continguts de llengua d'accés lliure per al públic en general, a través de l'apartat “Materials docents”.

També es pot consultar la guia docent, que té diversos subapartats: descripció general, competències, coneixements recomanats, selecció i estructuració de les unitats didàctiques, metodologia d’ensenyament-aprenentatge, avaluació i bibliografia.

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

Continguts

L’assignatura Valencià C2 conté una guia d’aprenentatge i 13 unitats que tracten els continguts de morfosintaxi del nivell C2: substantiu, adjectiu, article definit, possessius, díctics, numerals, quantitatius, indefinits, preposicions, relatius, interrogatius, exclamatius, conjuncions, adverbis, pronoms personals: forts i febles, verbs.

Cadascuna de les unitats inclou una guia, teoria, activitats, resum, avaluació autocorrectiva i bibliografia.

Altres assignatures

D’altra banda, a més del Valencià C2 Morfosintaxi, hi ha altres assignatures de llengua general (B1, C1 i C2 Ortografia i Lèxic) i altres específiques (que tracten continguts de l’àmbit de l’administració universitària o la traducció o producció de textos en general).

Professorat

Les assignatures OCW de valencià són impartides pel personal de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Més informació: Assignatures OCW

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv