- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
10/06/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: assignatura OCW Valencià B1

Les assignatures OCW tenen materials docents de lliure accés.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix l’assignatura OCW Valencià B1 dins de l’apartat assignatures OCW, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

El Valencià B1, com les altres assignatures OCW (UPV OpenCourseWare), ofereix continguts d'accés lliure per al públic en general, a través de l'apartat “Materials docents”. En aquest cas es tracta de continguts generals de llengua.

 

També es pot consultar la guia docent, que té diversos subapartats: descripció general, competències, coneixements recomanats, selecció i estructuració de les unitats didàctiques, metodologia d’ensenyament-aprenentatge, avaluació i bibliografia.

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

Continguts

 

L’assignatura Valencià B1 conté 21 unitats didàctiques, que tracten continguts lingüisticotextuals del nivell B1 i inclouen textos de comprensió lectora, exercicis autocorrectius, vocabulari i material de suport per a l’expressió escrita.

 

A més, fora de les unitats didàctiques hi ha altres recursos: enllaços de suport per a les unitats didàctiques (vídeos de Polimèdia, dictats, documents administratius i programes de ràdio), materials de suport per a l’expressió escrita, pràctiques de comprensió lectora, pràctiques de fonètica, pràctiques de comprensió oral, bibliografia bàsica, etc.

 

Altres assignatures

 

D’altra banda, a més del Valencià B1 hi ha altres assignatures de llengua general (C1, C2 Morfosintaxi i C2 Ortografia i Lèxic) i altres específiques (que tracten continguts de l’àmbit de l’administració universitària o la traducció o producció de textos en general).

 

Les assignatures OCW de valencià són impartides pel personal de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Més informació: Assignatures OCW


EMAS upv