- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
18/05/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: vídeos de morfosintaxi en “Aprèn valencià amb Polimèdia”

Els vídeos tracten un nombre destacat de temes per als diversos nivells de coneixement.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix vídeos de morfosintaxi en l’apartat “Aprèn valencià amb Polimèdia”, un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

La morfosintaxi és l’“estudi conjunt dels aspectes morfològics i sintàctics”; és a dir, de la morfologia “part de la gramàtica que estudia la forma i l'estructura interna de les paraules, independentment de les seues relacions o funcions en la frase o oració” i de la sintaxi “part de la gramàtica que estudia les funcions de les paraules en l'oració”.

 

Aquestes parts, aglutinades com a morfosintaxi, estan tractades en un nombre destacat dels vídeos recollits en “Aprèn valencià amb Polimèdia” (en la plataforma UPV Mèdia) per als diversos nivells de coneixement.

 

Continguts dels vídeos de morfosintaxi

 

A més dels vídeos dedicats a la morfosintaxi n’hi ha altres que tracten temes d’ortografia, lèxic, llenguatge igualitari, criteris lingüístics, presentació i història de la llengua, varietats geogràfiques i situació sociolingüística actual de la llengua.

 

Docents dels vídeos: professorat de formació i assessorament lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

Més informació: Aprèn valencià amb Polimèdia

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv