- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
03/03/20
Notícia
Les revisions sol·licitades de les proves d'acreditació seran el 4 i 5 de març

Només s'atendran les persones que ho hagen demanat en el termini del 25 al 27 de febrer.

Una vegada finalitzat el termini per a sol·licitar la revisió de les proves d’acreditació de valencià del gener de 2020, les persones que ho hagen demanat durant el termini del 25 al 27 de febrer hauran d’acudir en les dates i hores que se’ls ha comunicat (4 o 5 de març i dins la franja horària de 10 a 14 o de 15.30 a 17.30 h) als llocs següents:

 

  • Campus de Vera: edifici 3C, primera planta, Servei de Promoció i Normalització Lingüística
  • Campus d’Alcoi: Secretaria de Direcció
  • Campus de Gandia: Centre d’Autoaprenentatge de Valencià

 

 Procediment de la revisió

 

Abans d’accedir a l’aula de revisió, l’examinand o examinanda s’ha d’identificar amb un document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir). Sense identificar-se no podrà revisar la prova.

 

Cada examinand tindrà un màxim de 15 minuts per a revisar la prova. Durant aquest temps podrà prendre notes amb el llapis en el full en blanc que se li ha proporcionat. No es pot fer servir cap altra eina d’escriptura.

 

Durant el període de revisió de la prova, els mòbils romandran apagats. Queda expressament prohibit fotografiar la prova.

 

No es faran explicacions sobre l’examen més enllà d’aclariments puntuals sobre el procediment o els codis de correcció.

 

Certificats

 

També s’informa que els certificats estan signats electrònicament i es poden consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV, en l'apartat Currículum, a partir del 23 de març: http://bit.ly/32nEWJf.

 

La còpia impresa d’aquest certificat està identificada amb un codi segur de verificació que es pot contrastar a https://sede.upv.es/eVerificador. Aquest codi segur de verificació permet comprovar la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015.

 

Més informació

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia, spnl@upv.es)


EMAS upv