- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
27/02/20
Notícia
Ajudes al PDI per a promoure l’ús del valencià

A més de les habituals ajudes al PDI, es crea una nova ajuda per a promoure el manteniment de la docència en valencià.

 

 

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, d’acord amb la carta de serveis, ofereix diverses ajudes de caràcter econòmic adreçades al PDI, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadora.

 

Es poden demanar ajudes per a:

 

  • impartir per primera vegada assignatures en valencià (annex I)
  • realitzar i divulgar treballs d’investigació en valencià (monografies, articles, capítols de llibres,  comunicacions i pòsters) (annex II)
  • elaborar materials docents en valencià (annex III)
  • NOVA: impartir per segona vegada una assignatura en valencià (annex IV). Dirigida a professores i professors que van impartir per primera vegada una assignatura en valencià durant el curs 2018-2019 i la tornen a impartir en valencià en el curs 2019-2020 en les titulacions oficials de la UPV

 

Per a sol·licitar una ajuda cal emplenar el formulari corresponent que es troba a la intranet, dins l’apartat de Serveis > Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

Termini de sol·licituds: 27 de març de 2020 (23.59 h)

 

Resolució: abans del 15 de maig de 2020

 

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv