- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
12/02/20
Notícia
ES PUBLICA LA NOVA ORDRE 3/2020 QUE DETERMINA LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA PER A L’ACCÉS I L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ DOCENT

El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o en Anglès i el Diploma de Mestre de Valencià deixen de ser requisit i es consideren mèrit en la funció docent

Amb data de 10 de febrer s’ha publicat al DOGV l’Ordre 3/2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià.

 

Aquesta ordre estableix una novetat: el requisit per a impartir docència en valencià o en una llengua estrangera en àrees no lingüístiques de les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Educació Especial, cicles formatius d’FP i formació de persones adultes només serà tenir el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o de la llengua estrangera corresponent.

 

Els certificats i diplomes que fins ara constituïen aquest requisit (Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Diploma de Mestre de Valencià i Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera) continuen sent vàlids però, a partir d’aquesta ordre, es consideren un mèrit docent, tant per a les convocatòries d’oposicions de cossos docents com per als processos de mobilitat del funcionariat de carrera.

 

Les persones que estiguen en procés de formació per a obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià podran registrar-lo, quan l’obtinguen, fins l’11 de febrer de 2021.

 

L’Ordre 3/2020 deroga l’Ordre 31/2018 i l’Ordre 17/2013, vigents fins ara, que regulaven  els certificats de Capacitació i el Diploma de Mestre de Valencià.

 

 

Més informació:  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

 Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia)


EMAS upv