- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
06/09/19
News
Pr˛ximament: convocat˛ria d’ajudes a l’alumnat i al PDI per a l’˙s del valenciÓ

S’oferiran ajudes per a materials docents, assignatures, treballs d’investigació, TGF, TFM i tesis doctorals.

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), d’acord amb la carta de serveis, publicarà aquest mes de setembre les convocatòries d’ajudes per a l’ús del valencià en materials docents, impartició per primera vegada d’assignatures en valencià, realització i divulgació de treballs d’investigació (monografies, articles, comunicacions i pòsters) i realització de treballs de final de grau (TGF), treballs de final de màster (TFM) i tesis doctorals.

 

Objectiu general: promoure l’ús del valencià en la vida acadèmica, la docència i la recerca.

 

Destinataris: PDI o alumnat, segons el tipus d’ajuda.

 

 

Més informació

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv