- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
25/03/19
News
Proves d’acreditaciķ de coneixements de valenciā de maig-juny 2019

Les proves es realitzen entre el 31 de maig i el 10 de juny.

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, publica la convocatòria de les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià corresponents al maig-juny de 2019, dels nivells A2, B1, B2, C1 i  C2, que tindran lloc als campus universitaris de la mateixa UPV.

Hi ha dos períodes per a la matrícula, segons es tracte de membres de la UPV o persones externes.

Dates de realització de les proves: Les proves es realitzen en dos dies diferents, l’un per a la prova oral (31 de maig o 3 de juny) i l’altre per a la prova escrita (7 o 10 de juny), segons s’indica en els quadres de la inscripció de la convocatòria. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina almenys amb tres dies d’antelació. La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra t. 

Campus i nivells

  • Campus de Vera (València): nivells A2, B1, B2, C1 i  C2
  • Campus de Gandia: C1 i  C2
  • Campus d’Alcoi: C1 i  C2

Matrícula

1. Períodes de matrícula segons destinataris:

a) obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni i AAA): del 25 al 31 de març (fins a les 23.59 h).

b) obert per a les persones externes i per a la comunitat UPV: de l’1 al 8 d’abril (fins a les 23.59 h).

2. Requisit: haver complit 18 anys.

3. Taxes:

  • Alumnat UPV: 20 euros
  • Alumni PLUS i AAA UPV: 40 euros
  • PAS i PDI de la UPV: exempts
  • Públic en general: 80 euros

4. Inscripció en línia: convocatòria. Per a inscriure’s cal punxar en la columna "Nivell" del campus corresponent.

Informació sobre les  proves (programes, estructures i models): CIEACOVA (cieacova.com)

 

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia). Centre d'Autoaprenentatge de Valencià (CAV):


EMAS upv