- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
08/11/18
Notícia
Ajudes per a promoure l'ús del valencià per a alumnat: TFG, TFM o tesis doctorals

El termini per a demanar-les finalitza el 21 de novembre.

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, convoca ajudes adreçades a l’alumnat per a la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de les tesis doctorals per a l’any 2018.

 

Destinataris: Hi poden participar els alumnes matriculats en la Universitat Politècnica de València en estudis de grau, de màster oficial i els alumnes matriculats en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la UPV, que complisquen els requisits exigits en les bases de l’annex I. Bases comunes de les ajudes per a la realització en valencià de TFG, TFM i tesis doctorals.

 

Modalitats d’ajudes: 1. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFG fins a un màxim de 300 euros. 2. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFM (de màsters oficials) fins a un màxim de 400 euros. 3. Ajudes per a la realització en valencià de tesis doctorals fins a un màxim de 1.000 euros.

 

Sol·licituds: Per a demanar l’ajuda s’ha d’emplenar el formulari corresponent de la intranet, dins l’apartat de Serveis > Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV: en aquest enllaç.


Bases reguladores: http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0795808.pdf

 

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (7-11-2018). Per tant, finalitza el 21 de novembre de 2018 (23.59 h).

 

Resolució: abans del 18 de desembre de 2018.

 

 

Més informació:

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv