- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
16/04/18
News
Proves d’acreditació de coneixements de valencià – juny 2018

En aquesta convocatòria s’introdueix com a novetat que hi haurà dos períodes per a la matrícula

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, publica la convocatòria de les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià corresponents al juny de 2018, dels nivells A2, B1, B2, C1 i  C2, que tindran lloc als campus universitaris de la mateixa UPV.

En aquesta convocatòria s’introdueix com a novetat que hi haurà dos períodes per a la inscripció, segons es tracte de membres de la UPV o persones externes.

Dates de realització de les proves

Les proves es realitzen en dos dies diferents, l’un per a la prova oral (4 o 8 de juny) i l’altre per a la prova escrita (11 o 13 de juny), segons s’indica en els quadres de la inscripció de la convocatòria. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina almenys amb tres dies d’antelació. 

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra U (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 14 de març de 2018).

 

Campus i nivells

  • Campus de Vera (València): nivells A2, B1, B2, C1 i  C2
  • Campus de Gandia: B2, C1 i  C2
  • Campus d’Alcoi: B2, C1 i  C2

Matrícula

       1. Períodes de matrícula segons destinataris:

      a) obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni): del 16 al 23 d’abril (fins a les 9 hores)

        b) obert per a les persones externes i per a la comunitat UPV: del 23 d’abril al 4 de maig (inclòs)      

      2. Requisit: haver complit 18 anys.

      3. Taxes:

  • Alumnat UPV: 20 euros
  • Alumni PLUS UPV: 40 euros
  • PAS i PDI de la UPV: exempts
  • Públic en general: 80 euros

      4. Inscripció en línia: convocatòria. Per a inscriure’s cal punxar en la columna "Nivell" del campus corresponent.

 

Informació sobre les proves (programes, estructures i models): CIEACOVA (cieacova.com)

 

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia). Centre d'Autoaprenentatge de Valencià (CAV):


EMAS upv