- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
23/01/18
News
Cursos de valencià semipresencials i en línia

Del 23 gener al 7 de febrer es troba oberta la inscripció als cursos de valencià del 2n quadrimestre del 2017-2018

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV ofereix cursos de valencià semipresencials i en línia per al segon quadrimestre del curs 2017-2018.

 

Inscripció: del 23 gener al 7 de febrer

 

Nivells: A2 (Bàsic), B1 (Elemental), B2 (Intermedi), C1 (Suficiència) i C2 (Superior).

 

Cada nivell (120 h) consta de dos cursos: un al primer quadrimestre (curs .1, de 60 h, de final de setembre a desembre) i un al segon quadrimestre (curs .2, de 60 h, de febrer a maig).

 

Destinataris: comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni)

 

Modalitats: cursos semipresencials (de tots els nivells, segons els campus) i cursos en línia (dels nivells B2, C1 i C2).

 

Cursos semipresencials

 

Estan estructurats en 40 hores de classe presencial més 20 hores d’autoaprenentatge. A partir del nivell B2 contenen tasques específiques d’expressió escrita i expressió oral per a cadascun dels col·lectius.

 

Cursos en línia (B2.2, C1.2 i C2.2)

 

La durada és de 60 hores. Cal fer 60 h de treball en línia, amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor. Les tasques d’expressió escrita i d’expressió oral estan dividides per col·lectius.

 

Matrícula i més informació: Cursos de valencià per al segon quadrimestre del curs 2017-2018

 


EMAS upv