- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
23/11/17
News
Autoaprenentatge per a la preparació de les proves d’acreditació de coneixements de valencià

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística ofereix diferents opcions per a l’autoaprenentatge.

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística ofereix diversos recursos per a la preparació de les proves d’acreditació:

Aules virtuals: accessibles a través de la plataforma de formació PoliformaT (cal ser membre de la UPV), per als nivells B2, C1 i C2. S’hi ofereixen temes de teoria amb els exercicis corresponents, activitats autocorrectives, propostes d’expressió escrita i enllaços a dictats i altres recursos en línia.

Cursos de valencià en línia: cursos MOOC en valencià, per a la preparació dels nivells C1 i C2. Són gratuïts i estan oberts per a totes les persones que hi estiguen interessades. Autoaprenentatge amb el suport de vídeos i exercicis autocorrectius.

Aprèn valencià amb poli[Media]: sistema multimèdia, dissenyat com a suport a la docència, que combina informació textual i la visió i la comunicació oral del professorat.

Bon dia! amb expressions: vídeos sobre algunes expressions típiques de la nostra llengua. 

També es poden trobar models d’exàmens i els exàmens de convocatòries anteriors a la pàgina web de la CIEACOVA

 

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia). Centre d'Autoaprenentatge de Valencià (CAV):

-Campus de Vera (SPNL): edifici 5F, cav-vera@upv.es, 96 387 90 08, 96 387 77 08

-Campus de Gandia: edifici del CRAI, , cav-epsg@upv.es, 96 284 93 91

-Campus d’Alcoi: edifici de Ferrándiz, cav-epsa@upv.es, 96 652 85 55


EMAS upv