- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
16/11/17
News
La microweb de l’SPNL s’actualitza per millorar la comunicaciķ amb els usuaris

Els canvis són continus en la interfície i els continguts.

La reorganització de la microweb de l’SPNL, amb canvis de l’estructura i classificació dels apartats de l’índex, inclusió de quadres resum i imatges de capçalera de temes cabdals o l’establiment d’un sistema automàtic de resposta telefònica, arran del pla de milloraPM14APNL01 (“Millora de la informació que reben els usuaris de la unitat”),va permetre fer un salt de qualitat en la informació que rebien els usuaris dels serveis que ofereix l’SPNL.

El 2017, la microweb ha continuat el procés per millorar la comunicació amb els usuaris: actualització dels continguts informatius i bibliogràfics, correcció dels enllaços, fusió de microwebs, homogeneïtzació de formularis d’inscripció, compartició de continguts relacionats entre aprenentatge i acreditació, homogeneïtzació de la terminologia d’aprenentatge, compleció de la informació general dels apartats, etc.

Aquestes novetats són resultat del pla de millora sobre la microweb que acaba de finalitzar. I que mostra el procés de millora de la unitat, segons els últims resultats de les enquestes de satisfacció amb els serveis universitaris: https://aplicat.upv.es/pegasus-app/public/index.xhtml.

A més, l’SPNL referma el compromís per a aplicar a la seua microweb la innovació i millora contínues, amb implementació d’imatges, creació de continguts, revisió d’enllaços, creació de nous apartats i creació de noves xarxes. 

 

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística


EMAS upv