- -
UPV
 

Serveis prestats

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

Normativa

Cursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Autoaprenentatge
Formació Autoaprenentatge  ...

Autoaprenentatge

És l’oferta adequada  per a aprendre valencià de manera autònoma i preparar-se per a les proves d’acreditació.

  Modalitats

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià (CAV)

    -Els Centres d’Autoaprenentatge de Valencià són uns espais on els usuaris poden trobar

     materials, serveis i recursos, a més d’assessors, grups de conversa, etc. per tal de facilitar

     l’aprenentatge del valencià.

    -Canal de sol·licitud del servei:  Per al CAV, sol·licitud d’un carnet d'usuari

     (presentant el carnet de la UPV i dues fotos).

    -Horari

    -Cita prèvia d’assessorament lingüístic del campus de Vera

Autoformació a través de les aules virtuals

Assignatures OCW

Cursos MOOC dels nivells C1 i C2

Autoaprenentatge en línia

 

       


EMAS upv