- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

Regulations



Courses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - GENER DE 2021

La inscripció en les proves de gener de 2021 es fa per mitjà dels enllaços de la taula que teniu més avall, en la columna Nivell.

La informació sobre les mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació es publicarà en aquesta pàgina web.

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat, membres d’Alumni PLUS i de l'AAA UPV): des del dilluns 16 (a les 9 hores) fins al dimecres 25 de novembre de 2020 (fins a les 23.59 hores).

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 21 (a les 9 hores) al 25 de novembre (fins a les 23.59 hores).

DIES DE LA PROVA: La prova es fa en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

  • Crida de la prova oral: La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra C. 
  • Intruccions per als examinands relacionades amb les mesures sanitàries per la COVID-19.
  • Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules següents, segons el campus on esteu admesos.

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI I AULA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI I AULA DE LA PROVA ESCRITA

HORARIS I AULES 

 

A2 (bàsic) 

19 de gener 

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

Aula de crida: 1.4

23 de gener

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G) 

1.1 

  Horaris A2

B1 (elemental)

13 de gener

 ETS d'Enginyeria Industrials (5F) 

Aula de crida: 111 (planta baixa)

16 de gener

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G) 

0.1 

 0.4 

  Horaris B1

B2 (Intermedi)

19 de gener

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G) 

Aula de crida: 0.1

23 de gener

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G) 

0.1 

0.4 

  Horaris B2

 C1 (Suficiència) 

13 de gener

ETS d'Enginyeria Industrial (5N)

Aula de crida: 0.14

-

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

Aula de crida: 0.1

-

ETS.  d'Enginyeria del Disseny (7B)

 Aula de crida: S01

ETS.  d'Enginyeria de Telecomunicació (4D)

Aula de crida: 2.3

 

16 de gener

  

 

PAVELLÓ D'ESPORTS

- Localització en el plànol de la UPV 

-Espais de les proves

-Prova escrita. Distribució dels cognoms per zones 

  Horaris C1

 

 C2 (Superior) 

19 de gener

ETS d'Enginyeria Industrial (5N)

Aula de crida: 0.14

-

ETS d'Enginyeria Industrials (5F)

Aula de crida: 111 (planta baixa) 

23 de gener

PAVELLÓ D'ESPORTS 

-Localització en el plànol de la UPV 

-Espais de les proves

 -Prova escrita. Distribució dels cognoms per zones 

 

Horaris C2


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI I AULA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI I AULA DE LA PROVA ESCRITA

HORARIS 

C1 (Suficiència) 

13 de gener

A-16 

16 de gener

A-17

  Horaris Gandia C1 - Prova oral

C2 (Superior)

19 de gener

A-16 

23 de gener

 A-17

  Horaris Gandia C2 - Prova oral

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

HORARI I AULA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI I AULA DE LA PROVA ESCRITA

B2 (Intermedi)

19 de gener

 Es comunicarà per correu electrònic

23 de gener

Edifici Carbonell (accés C2) 

 Aula C1A1

C1 (Suficiència) 

13 de gener

  Es comunicarà per correu electrònic

16 de gener

Edifici Georgina Blanes 

C2 (Superior)

19 de gener

  Es comunicarà per correu electrònic

23 de gener

Edifici Georgina Blanes 


EMAS upv