- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - GENER DE 2020

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni PLUS): del dilluns 11 al divendres 29 de novembre de 2019 (fins a les 23.59 hores).

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 21 (a les 9 hores) al 29 de novembre (fins a les 23.59 hores).

DIES DE LA PROVA: La prova es fa en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

NOVETAT: La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra y. 

 

Podeu consultar l'edifici i les aules en les columnes corresponents de les taules.

 

TAXES

Alumnat UPV:

20 €

Alumni PLUS i AAA UPV:

40 €

PAS i PDI de la UPV:

exempts

Públic en general:

80 €

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus (de l'11 al 29 de novembre, tots dos inclosos).

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I

AULES

A2 (bàsic) 

13 de gener, a partir de les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

23 de gener, a les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

PDF

B1 (elemental)

17 de gener, a partir de les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

24 de gener, a les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1E)

PDF

B2 (Intermedi)

13 de gener, a partir de les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

23 de gener, a les 16 h 

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

PDF

 C1 (Suficiència)

17 de gener, a partir de les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1E)

 24 de gener, a les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1E)

PDF

 C2 (Superior)

13 de gener, a partir de les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1E)

 23 de gener, a les 16 h

ETS d'Enginyeria Informàtica (1G)

PDF


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

C1 (Suficiència)

17 de gener, a partir de les 16 h

A-30 (Aulari)

24 de gener, a les 16 h

A-35 (Aulari)

PDF

C2 (Superior)

13 de gener, a partir de les 16 h

A-30 (Aulari)

23 de gener, a les 16 h

 A-21 (Aulari)

PDF

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

13 de gener, a partir de les 16 h

 Ferrándiz

23 de gener, a les 16 h

 Ferrándiz

PDF

C1 (Suficiència)

17 de gener, a partir de les 16 h

          Ferrándiz

24 de gener, a les 16 h

 Ferrándiz

PDF

C2 (Superior)

13 de gener, a partir de les 16 h

          Ferrándiz

23 de gener, a les 16 h

 Ferrándiz

PDF

 

 


EMAS upv