- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Programes informàtics per treballar la llengua

El CAV disposa d'un espai equipat amb sis ordinadors, on podeu fer exercicis de valencià d'una manera més lúdica i interactiva, mitjançant materials didàctics multimèdia. Per a utilitzar-los, cal que accediu a l'ordinador amb el vostre nom d'usuari i la contrasenya UPV. En l'escriptori de l'ordinador, teniu els accessos directes als programes informàtics de llengua, els quals s'especifiquen en l'enllaç següent:


EMAS upv