- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
6. Capacitació en valencià i en anglès a la UPV

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en valencià com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en anglès com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

 

CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ A LA UPV

CAPACITACIÓ EN ANGLÈS A LA UPV


EMAS upv