- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Descripció dels nivells dels grups de conversa
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Grups de conversa Descripció dels nivells dels grups de conversa  ...

 

DESCRIPCIÓ DELS NIVELLS

Grup de conversa

Descripció

Inicial 1

  • Nivell d’aprenentatge: A2 (Bàsic) de coneixements de valencià.
  • Adreçat a aquelles persones que, d’una banda, volen iniciar-se a l’hora de mantenir converses senzilles en valencià sobre temes de la vida quotidiana i, de l’altra, iniciar-se en la lectura de textos en veu alta i en la pronúncia dels sons.

Inicial 2

  • Nivell d’aprenentatge: B1 (Elemental) de coneixements de valencià.
  • Adreçat a aquelles persones que, tot i ser capaces de conversar o llegir en valencià sobre temes generals o d’interès específic, volen superar les limitacions que els impedeixen expressar-se o llegir amb comoditat.

Avançat

  • Nivells d’aprenentatge: B2 (Intermedi) i C1 (Suficiència) de coneixements de valencià.
  • Adreçat a aquelles persones que, malgrat tenir un coneixement de la llengua oral i no tenir limitacions importants a l’hora d’expressar-se o llegir, d’una banda, volen millorar la correcció lèxica, fonètica i sintàctica i, de l’altra, volen fer exposicions clares i ben estructurades sobre temes específics.

Aprofundiment

  • Nivell d’aprenentatge: C2 (Superior) de coneixements de valencià
  • Adreçat a aquelles persones que tenen un coneixement de la llengua oral avançat que s’expressen i lligen sense limitacions de cap tipus. Volen desenvolupar recursos i estratègies que els permeten expressar-se en les situacions més variades i complexes, amb el lèxic i la correcció adients, com ara en debats, conferències, exposicions o explicacions.

EMAS upv