- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Què implica matricular-me en una assignatura en valencià?

El fet de matricular-te en un grup en valencià significa que la llengua en què s’impartirà l’ensenyament haurà der ser el valencià (les classes, els materials docents, la bibliografia, els enunciats dels exàmens...).

En cas contrari, podràs exigir que siga així, a través de les reclamacions oportunes al teu centre, al Rectorat i al Defensor Universitari.


EMAS upv