- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Per què em convé estudiar en valencià?

Estudiar en valencià ens ajuda a integrar-nos millor en la societat en què vivim, començar o continuar els estudis en la llengua pròpia del país i dominar el llenguatge de l’especialitat.

Dominar la nostra llengua ens facilita l’accés al treball (tant públic com privat) a tot l’àmbit lingüístic (Comunitat Valenciana, Illes Balears, Andorra i Catalunya). Amb un perfil multilingüe les oportunitats laborals i socials s’incrementen notablement en un dels eixos econòmics més dinàmics d'Europa.

La nostra llengua és la catorzena llengua més parlada de la Unió Europea, al costat de llengües com el suec, el grec o el portuguès. S'usa en 21 universitats (la Xarxa Vives d’Universitats) com a instrument per a la docència, la investigació i les activitats institucionals i culturals i s’ensenya en 160 universitats de tot el món.

L’ensenyament en valencià és l’únic que assegura el domini efectiu de les dues llengües oficials; a més, et resultarà més fàcil superar les proves de valencià de la Universitat Politècnica de València o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana). També facilita l’adquisició d’altres llengües i el contacte amb altres cultures.

A la UPV pots avançar en els coneixements d’idiomes, que després constaran en el teu expedient acadèmic, i pots obtenir els certificats dels cursos i les proves d’acreditació de valencià, que poden ser reconeguts amb crèdits.


EMAS upv