- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
La JQCV expedeix un certificat equivalent si he superat la prova d'acreditació de coneixements de valencià de la UPV?
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Preguntes freqüents Preguntes sobre les proves La JQCV expedeix un certificat equivalent si he superat la prova d'acreditació de coneixements de valencià de la UPV?  ...

La JQCV expedeix un certificat equivalent a les persones que hagen superat la prova de coneixements de valencià de la UPV després de l'any 2009 (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

EMAS upv