- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Bon dia amb expressions
Els esquetxos es podran veure en la UPV TV (989 Ono, http://tv.upv.es ) - dimecres: 10.25 h, 18.25 h; dijous: 2.25 h; diumenge: 10.00 h, 18.00 h, i dilluns: 2.00 h - , i en la pàgina web de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia > bondiaambexpressions)

EMAS upv