- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Bon dia amb expressions
Els esquetxos es podran veure en la UPV TV (989 Ono, http://tv.upv.es ) - dimecres: 10.25 h, 18.25 h; dijous: 2.25 h; diumenge: 10.00 h, 18.00 h, i dilluns: 2.00 h - , i en la pàgina web de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia > bondiaambexpressions)

EMAS upv