- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Docència en valencià

La campanya Universitat Pública en Valencià = Qualitat s'adreça al PDI i té com a objectiu la promoció de la docència en valencià, especialment en els títols de grau.
Com a suport a la preparació de la docència en valencià, s'ofereix al professorat bibliografia en valencià (diccionaris, vocabularis i manuals) i se'ls informa dels recursos terminològics en línia que hi ha a Internet.
Per a facilitar la comunicació amb el professorat, es pot utilitzar l'adreça de correu electrònic específica dinamitzacio.apnl@upv.es, a més del telèfon 77708 o l'atenció personalitzada a les dependències del Servei de Promoció i Normalització Lingüística en qualsevol dels campus.


EMAS upv