- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Quins certificats expedeix la UPV?

La Universitat Politècnica de València expedeix els certificats de coneixements de valencià dels nivells A2 (Bàsic), B1 (Elemental), B2 (Intermedi), C1 (Suficiència) i C2 (Superior), d'acord amb els programes corresponents

EMAS upv