- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Noves denominacions dels nivells de llengua
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Informació general Noves denominacions dels nivells de llengua  ...

El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) és un document promogut pel Consell d'Europa i elaborat per experts en matèria d'ensenyament-aprenentatge de llengües, el qual té com a objectiu proporcionar unes bases comunes per als cursos, els programes i les qualificacions.

El MECR estableix sis nivells comuns de referència per a descriure la competència comunicativa i ajudar a mesurar-la. Les institucions europees que es dediquen a la formació lingüística es regexien per aquests nivells comuns, que són els següents:

Nivell A1 (Llindar)
Nivell A2 (Bàsic)
Nivell B1 (Elemental)
Nivell B2 (Intermedi)
Nivell C1 (Suficiència)
Nivell C2 (Superior)

 

Taula de convergència dels nivells de coneixements de valencià
amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües

 

DENOMINACIÓ ANTIGA QUE APAREIXIA EN ELS CERTIFICATS DE LA UPV I EN ELS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (JQCV)

DENOMINACIÓ ACTUAL DELS CERTIFICATS DE LA JQCV

DENOMINACIÓ ACTUAL DELS CERTIFICATS DE LA UPV

Coneixements Orals

A2 (Coneixements Orals)

A2 (Bàsic)

Nivell Elemental

B1 (Elemental)

B1 (Elemental)

--

--

B2 (Intermedi)

Nivell Mitjà

C1 (Mitjà)

C1 (Suficiència)

Nivell Superior

C2 (Superior)

C2 (Superior)

 

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià
Telf: 963 879 008
A/E:  cav-vera@upvnet.upv.es


EMAS upv