- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Recomanacions de llenguatge administratiu

Aquest document recull una sèrie de recomanacions, derivades d'uns principis generals que s'enuncien en el títol de cada apartat, que pretenen orientar els lectors en l'ús del llenguatge d'especialitat administratiu. El document l'han elaborat els tècnics lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la UPV.

Podeu trobar més informació sobre el llenguatge administratiu i els documents en què s'utilitza en el Manual de documents i llenguatge administratius de les universitats valencianes, que és una de les referències bibliogràfiques a partir de les quals s'ha elaborat aquest text; podeu consultar-lo en línia en la pàgina web de l'SPNL: http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/733829normalv.html


EMAS upv