- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Relació de manuals en valencià
Després de la seua creació, el 1996, per a la publicació de llibres docents en valencià, sobretot com a suport a la docència en aquesta llengua, la col·lecció "Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur" ha adquirit un volum considerable, i és d'una importància exterior cada vegada també major.
Última revisió de la col·lecció: novembre de 2009

EMAS upv