- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Instruccions dels dictats

1 Lectura seguida. Lectura a ritme normal perquè capteu el sentit del text.
2 Lectura pausada. Lectura amb pauses perquè escrigueu el text.
3 Lectura seguida. Lectura a ritme normal perquè reviseu i completeu el text.
4 Transcripció de la lectura. Reproducció escrita del text perquè corregiu el que hi heu escrit.

EMAS upv