- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Horaris i aules maig-juny 2023

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra Z.

Els intervals de les hores estan ordenats per torn de crida, començant per la lletra Z. El primer és a les 16.00 h

 La prova oral és de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

CAMPUS DE VALÈNCIA

Localització general de les aules de la prova escrita (Campus de València)

Localització general de les aules de la prova oral (Campus de València)

 

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

A2 (bàsic)

horaris i aules

 

 

29 de maig

 Aula Prova Oral

ETSEAMN

 

 

5 de juny

 Aula Prova Escrita

ETSINF

 

 

B1 (elemental)  

horaris i aules

 

26 de maig

Aula Prova Oral

 ETSED

2 de juny

Aula Prova Escrita

ETSINF

B2 (Intermedi)

 horaris i aules 

 

29 de maig

Aula Prova Oral

ETSED

 

 

5 de juny

Aula Prova Escrita

 ETSINF

 

 

C1 (Suficiència)

horaris i aules

 

 

26 de maig

 Aules Prova Oral:

 

1E

1G

3H + 3G

5N

2 de juny

Aules Prova Escrita:

1E

1G

C2 (Superior)

horaris i aules

 

29 de maig

 Aules Prova Oral:

1E

1G

5N

5 de juny

Aula Prova Escrita

  ETSINF

 


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

 C1 

(horaris i aules)

 

                 

                 26 de maig

               Aula Prova Oral

 

                           

                            2 de juny

                       Aula Prova Escrita

 

 

C2 

(horaris i aules)

 

 

             

               

                 29 de maig

              Aula Prova Oral

 

 

5 de juny

Aula Prova Escrita

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

B2 (Intermedi)

horaris i aules

 

 

29 de maig

 Aula Prova Oral

 

 

                           

                           5 de juny

                      Aula Prova Escrita

 

 

 

C1 (Suficiència)

horaris i aules

  

 

 

26 de maig

Aula Prova Oral

 

2 de juny

Aula Prova Escrita

 

C2 (Superior)

horaris i aules

 

 

                   

                29 de maig

              Aula Prova Oral

 

 

5 de juny

Aula Prova Escrita

 

 

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19

 

Es recomana que els examinands porten mascareta de tipus FFP2 per a accedir a la sala. 

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació

 

 


EMAS upv