- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Horaris i aules

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra E.

Els intervals de les hores estan ordenats per torn de crida, començant per la lletra E. El primer és a les 15.50 h

CAMPUS DE VALÈNCIA

Localització general de les proves escrites i de les proves orals

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

A2 (bàsic) 

 


30 de maig 

 

6 de juny

 

 

B1 (elemental) 

 


26 de maig

 

3 de juny

 

B2 (Intermedi) 

 

 

30 de maig

 

 

6 de juny

 

 C1 (Suficiència) 

 

 

26 de maig

 

 

 

3 de juny 

 

 C2 (Superior) 

 

 

30 de maig

 


6 de juny 

 CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

C1 (Suficiència) 

horaris i aules

 

                  26 de maig

                  

                            3 de juny

                            

C2 (Superior)

horaris i aules

                30 de maig

                  

6 de juny

 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

B2 (Intermedi)

 

 

30 de maig

 

                            6 de juny

                            

 

C1 (Suficiència) 

  

 

26 de maig

 

3 de juny

 

 

C2 (Superior)

 

 

               30 de maig

                

6 de juny

 

 

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19


Es recomana que els examinands porten mascareta de tipus FFP2 per a accedir a la sala. 

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació.

 

Instruccions examinands proves valencià UPV maig 2022

 

Pla de contingència de les proves per al servei de riscos laborals maig-juny 2022


EMAS upv