- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Exercicis amb solucionari

Es tracta d’exercicis autocorrectius d’ortografia, morfosintaxi i lèxic, dels nivells  A2, B1, C1 i C2; és a dir, amb el seu corresponent solucionari.


EMAS upv