- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

 

Les ajudes estan dirigides al personal docent investigador (PDI) de la UPV i els alumnes matriculats en la UPV en estudis de grau, de màster oficial i en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la UPV.

 

Les ajudes per a la promoció de l'ús del valencià en la docència i la recerca són de diferents tipus: publicacions docents a l’Editorial UPV, materials docents, impartició d'assignatures, treballs d’investigació, treball final de grau, treball final de màster i tesis doctorals.

 

Hi ha una convocatòria per cada quadrimestre.

 

Convocatòria PDI

Convocatòria alumnat

Resolucions

 

 Ajudes del Programa DRAC a la mobilitat

 

La UPV, a través del Vicerectorat d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües, convoca ajudes del Programa de Mobilitat DRAC ESTIU 2022 per als estudiants per a assistir a cursos i activitats d’estiu de 2022 que organitzen les universitats de la Xarxa Vives.

 

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU) (https://www.vives.org/) desenvolupa el programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals), l’objectiu del qual és fomentar la mobilitat acadèmica entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives.

 

Convocatòria DRAC ESTIU(estudiants)

Resolucions


EMAS upv