- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
2. Estadístiques de crèdits d'oferta i demanda d'idioma de docència 2019-2020 (en els graus i en els màsters habilitants)
Servei de Promoció i Normalització Lingüística El valencià a la UPV 2. Estadístiques de crèdits d'oferta i demanda d'idioma de docència 2019-2020 (en els graus i en els màsters habilitants)  ...

EMAS upv