- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
10. Ordre 17/2013. Capacitació en valencià i en llengües estrangeres
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 10. Ordre 17/2013. Capacitació en valencià i en llengües estrangeres  ...

CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ I EN LLENGÜES ESTRANGERES

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en valencià com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en anglès com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

ORDRE 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.


EMAS upv