- -
UPV
 
14/05/20
Notícia
Mesures a adoptar COVID-19 estades de mobilitat PROEXT i José Castillejo

Publicades mesures a adoptar en relació amb les incidències hagudes com a conseqüència del COVID-19 en les estades dels beneficiaris PROEXT i José Castillejo.

El 13 de maig es va publicar en les pàgines web dels dos programes de mobilitat que figuren a continuació les ordenes que recullen les mesures a adoptar en relació amb les incidències hagudes en les estades dels beneficiaris com a conseqüència del COVID-19.

 

- Modalitat A: Estades de professors i investigadors sènior en centres estrangers, inclòs el Programa "Salvador de Madariaga":

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=c2cf0c8720d48610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=86fe407933f47610VgnVCM1000001d04140aRCRD

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/salvador-madariaga.html

 

- Modalitat B: Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors:

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=744a17464923f610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=86fe407933f47610VgnVCM1000001d04140aRCRD

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html#dppss0

 

Per a implementar aquestes mesures s'han elaborat unes instruccions en les quals es detalla el procediment a seguir per part dels beneficiaris per a presentar les sol·licituds de cada tràmit. Els preguem que lligen les instruccions i donen trasllat de les indicacions recollides en les mateixes als beneficiaris de la seua entitat. Les instruccions es troben ja disponibles en les pàgines del Ministeri d'Educació i demà ho estaran en les pàgines del Ministeri d'Universitats.

Les consultes sobre aquest tema les hauran de dirigir els beneficiaris a Vdes. En aquells casos en què des del seu organisme no sàpien donar resposta a les mateixes o tinguen algun dubte, hauran de dirigir-les a la següent adreça de correu: movilidad.organismos@ciencia.gob.es


EMAS upv