- -
UPV
 
29/01/20
Notícia
Convocatòria Projectes Estratègics en Cooperació 2020/2021 - Agència Valenciana Innovació

Les sol·licituds d'enguany es realitzaran íntegrament mitjançant el tràmit electrònic de la GVA.

Una vegada oberta l'aplicació de sol·licituds de la AVI a aquesta convocatòria i publicat el Manual de sol·licituds, s'ha tingut coneixement que les sol·licituds d'enguany es realitzaran íntegrament mitjançant el tràmit electrònic de la GVA, sent per tant necessari modificar el procediment intern de presentació de sol·licituds prèviament informat en el Butlletí FlashI+D núm. 754

Les sol·licituds les presentarà directament online el responsable de l'activitat en la Plataforma de Tramitació de la GVA amb signatura i registre electrònic.

Per a poder presentar les sol·licituds cal que el responsable d'activitat dispose de certificat digital. En cas de no tindre aquest certificat, es pot sol·licitar en l'Àrea de comunicació amb cita prèvia a través de la intranet.

A més és necessari disposar d'una sèrie de documents signats pel Vicerector d'Investigació, Innovació i Transferència. Per a això s'han d'enviar els documents que podeu descarregar des d'aquest butlletí, acabar d'emplenar-los i enviar-los al SGI al correu colaborativos@sgi.upv.es fins al dia 5 de febrer a les 14.00 hores. Posteriorment es retornaran els documents signats al mateix correu que els va remetre per a signatura,  perquè el responsable de l'activitat puga procedir a la presentació d'ajuda a la AVI aportant la resta de documentació requerida (Memòria, pressupost,estatuts de l'entitat, etc).

Més informació


EMAS upv