- -
UPV
 
Foto principal

Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat

El Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat és l'encarregat de:
- Proporcionar l'assistència i assessorament a l'equip rectoral, i instàncies que aquest assenyale, sota el rigor d'una base de coneixement sustentada en la formació, l'estudi i la investigació.
- Proveir les eines necessàries i coordinar tots els esforços que es realitzen en matèria de qualitat.
- Prestar suport tècnic i logístic a qualsevol de les unitats pertanyents a aquesta Universitat en les activitats de millora de la qualitat de les seues operacions i serveis.
- Ser generador de coneixement i promoure la formació i la utilització de mètodes i eines per a la millora de la qualitat.
- Divulgar resultats i informació de la realitat universitària a la Universitat Politècnica de València i la societat en general.

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv