- -
UPV
 
Registro electrónico


Què és el registre electrònic?

És un servei que permet la presentació per mitjans electrònics de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a les administracions públiques.


Registre electrònic de la UPV

Les administracions públiques han de disposar de registres electrònics per a la recepció i tramesa de sol·licituds, escrits i comunicacions. Han de ser plenament interoperables, de manera que es garantisca la seua compatibilitat informàtica i interconnexió en els termes previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

Cada administració ha de disposar d'un registre electrònic general, en el qual fa l’assentament de tot document que es presente o que es reba en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat de dret públic vinculats o dependents.

La Universitat Politècnica de València utilitza l'aplicació informàtica GEISER (Gestió Integrada de Serveis de Registre), una solució integral de registre del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a qualsevol organisme públic, prestada en núvol i que proporciona els serveis de registre electrònic, registre presencial, intercanvi de registres interns i externs (per mitjà de la plataforma del Sistema d'interconnexió de registres o SIR).

Gestió del registre electrònic de la UPV

Els principals serveis i unitats de la UPV fan ús de GEISER organitzats en unitats de tramitació, que poden enviar i rebre registres tant interns, de la mateixa Universitat, com externs d’altres unitats de l'administració que operen en el SIR (Sistema d'interconnexió de registres). Pots consultar informació sobre la gestió de GEISER en aquest enllaç (requereix validació en la intranet com a personal de la UPV).

Mitjans a la disposició de la ciutadania per a fer ús del registre electrònic

Presencials.

La UPV posa a la disposició de ciutadans i ciutadanes les seues oficines de registre, a les quals es pot acudir per a presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a les administracions públiques. A la UPV hi ha tres oficines de registre, una en cada campus:


Telemàtics.

Es pot fer ús de les seus electròniques –que són espais web que estan a la disposició de la ciutadania en Internet i des quals és titular una administració pública encarregada de gestionar-los i administrar-los– i per mitjà dels quals la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració. Que hi haja serveis electrònics implica que es reben i trameten documents a través d'un registre electrònic.

La Universitat Politècnica de València té seu electrònica https://sede.upv.es/, on ofereix un catàleg de serveis electrònics classificats per diversos criteris. L'objecte de cadascun és molt variat: els uns et permeten consultar informació, els altres fer una sol·licitud, alguns et permeten usar o descarregar una eina, etc. Els uns són d'accés públic, i els altres estan restringits a determinats col·lectius (alumnat, personal, etc.) o grups de col·lectius.

A la disposició de tota la ciutadania (persones físiques o jurídiques, així com representants que actuen en nom seu) existeix el Registre Electrònic Comú, un registre genèric que permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a les administracions públiques, que no s'ajusten a procediments administratius ja considerats en les seus electròniques de les diferents administracions. Per a accedir al servei i enviar la sol·licitud, només cal disposar de DNI electrònic o certificat digital.


EMAS upv