- -
UPV
 
Tràmits telemàtics de la UPV en altres administracions públiques

Tràmits que les estructures de la Universitat Politècnica de València realitzen en altres administracions públiques

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Universitat Politècnica de València, com a persona jurídica, es troba entre els subjectes obligats a relacionar-se, a través de mitjans electrònics, amb altres administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

El Servei de Administració Electrònica i Transparència (SAET) disposa de personal habilitat per a la realització de tràmits telemàtics en la seu electrònica de qualsevol administració pública, en qualitat de representant de la Universitat Politècnica de València com a persona jurídica.


Procediment para realitzar tràmits electrònics en altres administracions públiques

Documentació

Informació addicional

Realitzar la sol·licitud


EMAS upv