- -
UPV
 

Normativa

Foto principal

Càtedra UNESCO Fòrum Universitat i Patrimoni

www.catedraunescoforum.upv.es

La Càtedra UNESCO Fòrum Universitat i Patrimoni, creada el 2013, recull l'experiència en la gestió de la Xarxa Internacional Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni (FUUP), que va sorgir el 1995 mitjançant la signatura d'un acord entre la UNESCO i la Universitat Politècnica de València (UPV), amb l'objectiu d'involucrar professors, investigadors, estudiants i professionals de tot el món en la realització d'activitats en favor de la protecció i salvaguarda del patrimoni cultural i natural, d'acord amb els ideals de la UNESCO.

En el marc de la Xarxa FUUP s'han dut a terme nombrosos congressos internacionals, activitats i projectes, que han comptat amb la participació d'especialistes en patrimoni a tot el món i el compromís d'universitats a través de convenis o acords institucionals.

La Càtedra UNESCO Fòrum Universitat i Patrimoni manifesta el compromís de la UPV de seguir contribuint a la preservació i valorització del patrimoni a través de la cooperació entre universitats, i impulsant el creixement i l'intercanvi de coneixements en la Xarxa FUUP, coordinada en col·laboració amb el Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO (WHC).

En aquest context, l'àmbit i els objectius de la Càtedra UNESCO afavoreixen:

  • El desenvolupament cultural, sent afins amb l'Estratègia a mitjà termini 2008-2013 de la UNESCO, en particular, amb els objectius globals 4 i 5, en els aspectes següents: valoritza els coneixements locals o autòctons; promou la diversitat cultural i la diversitat lingüística; fomenta la comunicació i la llibertat d'expressió individual; ofereix accés universal a la informació, i afavoreix la cooperació institucional i l'activitat investigadora.

  • La protecció del patrimoni, considerant la seua diversitat (natural i cultural, moble i immoble, material i immaterial), tenint en compte les diverses formes que adopta i la triple funció que fa: identitat, vector de desenvolupament i instrument de reconciliació.

  • La divulgació i la implementació de les convencions internacionals relatives a la protecció de béns culturals (1954, 1970, 1972 i 2001) i al patrimoni immaterial (2003), reforçant notablement l'objectiu estratègic de la UNESCO de protegir i valoritzar el patrimoni cultural de manera sostenible.


EMAS upv