- -
UPV
 
Responsables CT ICE

Assessorament tècnic de les diferents competències

Si tens interés a rebre assessorament sobre com treballar les competències transversals, en l'ICE s'han constituït equips de treball mixtos - formats per personal de l'ICE i professors de la UPV-, que poden orientar-te en el disseny d'activitats de cara a l'aprenentatge i avaluació de les distintes CT UPV. En el següent quadro es relacionen les persones amb qui has de contactar en cada cas:

Competències Tècnics de contacte
CT-01. COMPRENSIÓ I INTEGRACIÓ Beatriz Serra Carbonell (bserra@ice.upv.es)
CT-02. APLICACIÓ I PENSAMENT PRÀCTIC Eloïna Garcia Fèlix (algarcia@ice.upv.es)
Cristina Rodríguez Monzonís (mcrodmon@ice.upv.es)
CT-03. ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Eloïna Garcia Fèlix (algarcia@ice.upv.es)
Cristina Rodríguez Monzonís (mcrodmon@ice.upv.es)
CT-04. INNOVACIÓ, CREATIVITAT I EMPRENDEDURISME Pilar Bonet Espinosa (pbonet@ice.upv.es)
CT-05. DISSENY I PROJECTE Jose María Maiques March (jmmaique@ice.upv.es)
CT-06.TREBALL EN EQUIP I LIDERATGE Ana Ábalos Galcerá (ana@ice.upv.es)
Anna Aguilar Botija (aaguilar@upvnet.upv.es)
CT-07. RESPONSABILITAT ÈTICA, MEDIAMBIENTAL I PROFESSIONAL Amparo Fernández March (afernama@ice.upv.es)
CT-08. COMUNICACIÓ EFECTIVA Beatriz Serra Carbonell (bserra@ice.upv.es)
CT-09. PENSAMENT CRÍTIC Beatriz Serra Carbonell (bserra@ice.upv.es)
CT-10. CONEIXEMENT DE PROBLEMES CONTEMPORANIS Amparo Fernández March (afernama@ice.upv.es)
CT-11. APRENENTATGE PERMANENT Eloïna Garcia Fèlix (algarcia@ice.upv.es)
Cristina Rodríguez Monzonís (mcrodmon@ice.upv.es)
CT-12. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS Pilar Cáceres González (pcaceres@ice.upv.es)
CT-13. INSTRUMENTAL ESPECÍFICA Pilar Bonet Espinosa (pbonet@ice.upv.es)


EMAS upv