- -
UPV
 
Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitaria (GOPU)
Instituto de Ciencias de la Educación Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitaria (GOPU)  ...

La preocupació per una formació no sols acadèmica, sinó també personal, de l'alumnat pertanyent a la Universitat Politècnica de València (UPV) existeix des de fa ja algun temps.

En el moment actual que travessa el context universitari dins del marc europeu d'educació superior adquireix més importància encara aquesta idea. En aquest sentit, des del Gabinet d'Orientació Psicopedagògica Universitària (GOPU) queda reflectida la necessitat d’oferir una formació integral als estudiants.

Què és el GOPU?

El Gabinet d'Orientació Psicopedagògica Universitari és un servei que ofereix orientació de forma personal o grupal per a atendre les demandes de l'alumnat de la UPV.

Què pretén?

La finalitat que té és la de contribuir al desenvolupament acadèmic i personal dels seus estudiants en un espai diferent del context de l'aula. Es pretén donar resposta a les necessitats que plantegen els alumnes i, així, optimitzar el seu rendiment acadèmic.

Com es desenvolupa?

L'atenció es du a terme mitjançant entrevistes individuals concertades amb cita prèvia, que ha de sol·licitar-se a través de la Intranet UPV. Aquestes sessions permeten el seguiment de l'evolució personal i acadèmica de l'alumne o alumna.

Compta amb nosaltres!

Quines àrees conté?

1. Assessorament individual.

T'ajudem a millorar les tècniques de treball intel·lectual, a formar-te en metodologia de l'estudi universitari, a preparar-te els exàmens, a millorar el rendiment acadèmic, a orientar-te acadèmicament per a la presa de decisions, entre altres.

A més, et proporcionem els recursos necessaris perquè pugues controlar l'ansietat i manejar l'estrès, superar els problemes de relació, millorar l'autoestima; en definitiva, perquè et sentes bé.

2. Recursos de suport.

Hi ha la possibilitat de consultar un fons de documentació format per llibres, revistes i audiovisuals relacionats amb temes psicològics i pedagògics, amb préstec obert a la comunitat universitària. A més, en la pàgina web de l'ICE publiquem material de suport de caràcter psicopedagògic.

3. Formació.

Com a alumne de la UPV, t'oferim una àmplia i variada oferta formativa a través de tallers de curta durada que s'organitzen en dues convocatòries per curs acadèmic. La primera als mesos d'octubre-novembre i la segona als mesos de març-abril.

Aquests tallers es convaliden per crèdits de lliure elecció.

Com pots contactar amb nosaltres?

On ens pots trobar?

  • Campus de Vera: planta baixa de l'edifici Nexus, 6-G
  • Campus d'Alcoi: quarta planta de l'edifici Carbonell (ICE)
  • Campus de Gandia: segona planta de l'edifici F (despatx 205)

Comta amb nosaltres!


EMAS upv