- -
UPV
 

El Centre

Estudis

Competencies Transversals

Formació permanent

Secretaria virtual

Ordenació acadèmica

Relacions internacionals

Relacions amb empresa

Infraestructures

Delegació d'alumnes

Futurs alumnes

Accés Intranet

Biblioteca

 
Comisión Competencias Transversales
Codi Denominació Coordinador Departament mail
CT01 Comprensió i Integració Sílvia Terrasa DISCA sterrasa@disca.upv.es
CT02 Aplicació i Pensament Pràctic José Luis Poza DISCA jopolu@disca.upv.es
CT03 Anàlisi i Resolució de Problemes Mª José Rodriguez DMA mjrodri@mat.upv.es
CT04 Innovació, creativitat i emprenedoria Leonor Ruiz DOE lruiz@omp.upv.es
CT05 Disseny i Projecte Sara Blanc y Patricio Letelier DSIC/DSIC

sablacla@disca.upv.es

CT06 Treball en Equip i Lideratge Sara Blanc y Patricio Letelier DISCA/DSIC

sablacla@disca.upv.es

letelier@dsic.upv.es

CT07 Responsabilitat Ètica, Mediambiental i professional Juan Vicente Oltra DOE jvoltra@omp.upv.es
CT08 Comunicació Efectiva Daniela Gil, Mª José Labrador DLA

dagil@idm.upv.es

CT09 Pensament Crític Alberto Conejero DMA aconejero@upv.es
CT10 Coneixement dels Problemes Contemporanis Xavi Molero DISCA xmolero@disca.upv.es
CT11 Aprenentatge Permanent Miguel Rebollo DSIC mrebollo@upv.es
CT12 Planificació i Gestió del Temps Sara Blanc y Patricio Letelier DISCA/DSIC

sablacla@disca.upv.es

CT13 Instrumental Específica Pepe Benlloch DISCA jbenlloc@disca.upv.es

EMAS upv