- -
UPV
 

PROTOCOL ATENCIÓ AL PÚBLIC

PROTOCOL ATENCIÓ AL PÚBLIC

Eliminació de la forma presencial

 
Davant la situació que estem vivint en l'actualitat, hem d'adaptar la forma d'atenció al públic, eliminants la forma presencial. Per això, a partir del 16 de març, els serveis de caràcter administratiu s'atendran preferentment a través de l'eina PoliConsulta (més avall s'indica l'enllaç), Atenció Telefònica o e_mail.


Les dades de cada servei o àrea de l'ETSA es troben al web de la mateixa ETSA  http://www.upv.es/entidades/ETSA/.

 

No obstant això, si algun usuari necessita algun servei que requerisca la seua presència física, podrà sol·licitar cita prèvia a través d'PoliConsulta indicant el Servei o Àrea afectat i el motiu pel qual necessita la presencialitat.


Enllaç PoliConsulta ETSA:

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=ETSA&p_idioma=c&p_vista=normal


RECORDATORI:

Es recorda que tots els actes d'avaluació i docència estan suspesos fins a nou avís. 

 

(16/03/2020)EMAS upv