- -
UPV
 
Objectius, perfil d'ingrés i perfil d'eixida

Objectius

L’objectiu principal del programa de doctorat en Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València és formar doctors en el camp de les telecomunicacions. Se cerca la formació d’investigadors i professionals d’alta qualificació en els àmbits de les àrees de coneixement relatives a la teoria del senyal i comunicacions i l’enginyeria telemàtica. Específicament, aquests àmbits són:

  • Disseny d’elements i subsistemes que formen part d’un sistema de comunicacions.
  • Tècniques de generació, propagació i detecció de senyals en mitjans tant oberts com guiats.
  • Tractament de senyals analògics i digitals (imatges, veu, àudio, infrarojos, ultrasons, sònar, etc.).
  • Disseny, implementació i avaluació de prestacions de xarxes de comunicacions, tant fixes com mòbils.
  • Coneixement i disseny de sistemes de temps real distribuïts, i en particular de les arquitectures i protocols necessaris per a les comunicacions multimèdia i els seus mecanismes de distribució i seguretat utilitzats.

Perfil d’ingrés

El perfil habitual d’ingrés és un titulat de grau en Telecomunicacions, Informàtica, Física o Matemàtiques, que tinga un màster universitari en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació. No obstant això, la comissió acadèmica valora altres perfils l’admissió dels quals estaria supeditada a la realització d’un nombre variable de complements formatius.

Perfil d’eixida

Doctor enginyer de Telecomunicació, especialitzat en algun dels àmbits indicats en els objetius.


EMAS upv